En què podem ajudar-te?

Mes consultat

Les nostres xarxes socials

Inclusión

La Secretaria General d'Inclusió és l'òrgan encarregat de la proposta i execució de la política d'inclusió del Govern. Li correspon el disseny, impuls i avaluació de polítiques per a la participació en la societat, en igualtat d'oportunitats, dels col·lectius més desfavorits; així com l'impuls, elaboració, i seguiment de les polítiques i programes d'actuació en matèria d'inclusió.

Seguretat Social

La Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions és l'òrgan encarregat de l'impuls, la direcció, planificació, anàlisi econòmica i financera i l'ordenació jurídica del sistema de la Seguretat Social i de les pensions, així com la direcció i tutela de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, l'Institut Social de la Marina, la Tresoreria General de la Seguretat Social, la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social i el Servei Jurídic de l'Administració de la Seguretat Social.

Migracions

La Secretaria d'Estat de Migracions és l'òrgan encarregat de desenvolupar la política migratòria definida pel Govern en matèria d'immigració, i inclusió de les persones migrants i acompanyament de la ciutadania espanyola en l'exterior.

Quizas et pugui interessar

Destacats