Estadístiques

El Ministeri recopila els principals indicadors relatius a les diferents competències que exerceix. Elabora estudis estadístics amb ells i els posa a disposició dels ciutadans per a la seva consulta i anàlisi.

El Ministerio recopila los principales indicadores referentes a las diferentes competencias que desempeña. Con ellos elabora estudios estadísticos y los pone a disposición de los ciudadanos para su consulta y análisis.