Inclusión

A Secretaría Xeral de Inclusión é o órgano encargado da proposta e execución da política de inclusión do Goberno. Correspóndelle o deseño, impulso e avaliación de políticas para a participación na sociedade, en igualdade de oportunidades, dos colectivos máis desfavorecidos; así como o impulso, elaboración, e seguimento das políticas e programas de actuación en materia de inclusión.