Estatísticas

O Ministerio recolle os principais indicadores relativos ás diferentes competencias que exerce. Con eles elabora estudos estatísticos e ponos á disposición dos cidadáns para a súa consulta e análise.