El Ministeri

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions és el departament ministerial amb competències de Seguretat Social i classes passives, així com l'elaboració i el desenvolupament de la política del Govern en matèria d'estrangeria, immigració i emigració i de polítiques d'inclusió