Publicador de contidos

¿En que podemos axudarche?

Adt Component Portlet

Mais consultado

Publicador de contidos

As nosas redes sociais

Inclusion

A Secretaría Xeral de Obxectivos e Políticas de Inclusión e Previsión Social é o órgano encargado da proposta e execución da política de inclusión do Goberno. Correspóndelle o deseño, impulso e avaliación de políticas para a participación na sociedade, en igualdade de oportunidades, dos colectivos máis desfavorecidos; así como o impulso, elaboración, e seguimento das políticas e programas de actuación en materia de inclusión.

Seguridade Social

A Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións é o órgano encargado do impulso, a dirección, planificación, análise económica e financeiro e a ordenación xurídica do sistema da Seguridade Social e das pensións, así como a dirección e tutela do Instituto Nacional da Seguridade Social, o Instituto Social da Mariña, a Tesourería Xeral da Seguridade Social, a Xerencia de Informática da Seguridade Social e o Servizo Xurídico da Administración da Seguridade Social.

Migracións

A  Secretaría de Estado de Migracións é o órgano encargado de desenvolver a política migratoria definida polo Goberno en materia de inmigración, e inclusión das persoas migrantes e acompañamento da cidadanía española no exterior.

Quiza póidache interesar

Destacados