Datos e publicacións

Datos de interese

Principais indicadores do paro
Indicador Número Mes e ano Variación interanual
Número %
Afiliación á Seguridade Social - Dec. 21 19.824.911 Dec. 21 776.478 4,08
Traballadoras afiliadas - Dec. 21 9.292.070 Dec. 21 407.355 4,58
Menores de 25 anos - Dec. 21 1.139.915 Dec. 21 190.849 20,11
Pensións contributivas SS - Set. 21 9.871.644 Set. 21 106.292 1,09
Pensións percibidas por mulleres - Set. 21 5.153.478 Set. 21 80.111 1,58