Datos e publicacións

Datos de interese

Principais indicadores do paro
Indicador Número Mes e ano Variación interanual
Número %
Afiliación á Seguridade Social - Set. 21 19.531.111 Set. 21 654.722 3,47
Traballadoras afiliadas - Set. 21 9.087.731 Set. 21 335.066 3,83
Pensións contributivas SS - Set. 21 9.871.644 Set. 21 106.292 1,09
Pensións percibidas por mulleres - Set. 21 5.153.478 Set. 21 80.111 1,58