Datos e publicacións

Datos de interese

Principais indicadores do paro
Indicador Número Mes e ano Variación interanual
Número %
Afiliación á Seguridade Social - Mar. 21 18.920.902 Mar. 21 -85.858 -0,45
Traballadoras afiliadas - Mar. 21 8.821.947 Mar. 21 -62.197 -0,70
Paro rexistrado - Mar. 21 3.949.640 Mar. 21 401.327 11,31
Traballadoras en paro - Mar. 21 2.278.099 Mar. 21 258.729 12,81
Pensións contributivas SS - Mar. 21 9.815.728 Mar. 21 16.333 0,17
Pensións percibidas por mulleres - Mar. 21 5.112.201 Mar. 21 34.031 0,67