Datos e publicacións

Datos de interese

Principais indicadores do paro
Indicador Número Mes e ano Variación interanual
Número %
Afiliación á Seguridade Social - Dec. 20 19.048.433 Dec. 20 -360.105 -1,86
Traballadoras afiliadas - Dec. 20 8.884.715 Dec. 20 -175.330 -1,94
Paro rexistrado - Dec. 20 3.888.137 Dec. 20 724.532 22,90
Traballadoras en paro - Dec. 20 2.225.121 Dec. 20 389.912 21,25
Pensións contributivas SS - Dec. 20 9.809.019 Dec. 20 7.640 0,08
Pensións percibidas por mulleres - Dec. 20 5.102.499 Dec. 20 25.692 0,51