Datos e publicacións

Datos de interese

Principais indicadores do paro
Indicador Número Mes e ano Variación interanual
Número %
Afiliación á Seguridade Social - Maio 21 19.267.221 Maio 21 711.092 3,83
Traballadoras afiliadas - Maio 21 8.986.099 Maio 21 331.957 3,84
Paro rexistrado - Maio 21 3.781.250 Maio 21 -76.526 -1,98
Traballadoras en paro - Maio 21 2.201.471 Maio 21 9.793 0,45
Pensións contributivas SS - Maio 21 9.836.115 Maio 21 81.978 0,84
Pensións percibidas por mulleres - Maio 21 5.128.705 Maio 21 70.606 1,40