Datuak eta argitalpenak

Datu interesgarriak

Langabeziaren adierazle nagusiak
Adierazlea Kopurua Hilabetea eta urtea Urtetik urterako aldaketa
Kopurua %
Gizarte Segurantzako afiliazioak - Irail 21 19.531.111 Irail 21 654.722 3,47
Emakume langile afiliatuak - Irail 21 9.087.731 Irail 21 335.066 3,83
Ordaindutakoaren araberako GS pentsioak - Irail 21 9.871.644 Irail 21 106.292 1,09
Emakumeek jasotako pentsioak - Irail 21 5.153.478 Irail 21 80.111 1,58