Datuak eta argitalpenak

Datu interesgarriak

Langabeziaren adierazle nagusiak
Adierazlea Kopurua Hilabetea eta urtea Urtetik urterako aldaketa
Kopurua %
Gizarte Segurantzako afiliazioak - Abendu 21 19.824.911 Abendu 21 776.478 4,08
Emakume langile afiliatuak - Abendu 21 9.292.070 Abendu 21 407.355 4,58
25 urtetik beherakoak - Abendu 21 1.139.915 Abendu 21 190.849 20,11
Ordaindutakoaren araberako GS pentsioak - Irail 21 9.871.644 Irail 21 106.292 1,09
Emakumeek jasotako pentsioak - Irail 21 5.153.478 Irail 21 80.111 1,58