Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Set. 21 19.531.111 Set. 21 654.722 3,47
Treballadores afiliades - Set. 21 9.087.731 Set. 21 335.066 3,83
Pensions contributives SS - Set. 21 9.871.644 Set. 21 106.292 1,09
Pensions percebudes per dones - Set. 21 5.153.478 Set. 21 80.111 1,58