Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Dec. 21 19.824.911 Dec. 21 776.478 4,08
Treballadores afiliades - Dec. 21 9.292.070 Dec. 21 407.355 4,58
Menors de 25 anys - Dec. 21 1.139.915 Dec. 21 190.849 20,11
Pensions contributives SS - Set. 21 9.871.644 Set. 21 106.292 1,09
Pensions percebudes per dones - Set. 21 5.153.478 Set. 21 80.111 1,58