Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Maig 21 19.267.221 Maig 21 711.092 3,83
Treballadores afiliades - Maig 21 8.986.099 Maig 21 331.957 3,84
Atur registrat - Maig 21 3.781.250 Maig 21 -76.526 -1,98
Treballadores en atur - Maig 21 2.201.471 Maig 21 9.793 0,45
Pensions contributives SS - Maig 21 9.836.115 Maig 21 81.978 0,84
Pensions percebudes per dones - Maig 21 5.128.705 Maig 21 70.606 1,40