Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e MigraciónsPágina principal. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións

Gabinete de Comunicación

Datos e publicacións

Datos de interese

Principais indicadores do paro
Indicador Número Mes e ano Variación interanual
Número %
Afiliación á Seguridade Social - Set. 20 18.876.389 Set. 20 -447.063 -2,31
Traballadoras afiliadas - Set. 20 8.752.665 Set. 20 -199.370 -2,23
Paro rexistrado - Set. 20 3.776.485 Set. 20 696.774 22,62
Traballadoras en paro - Set. 20 2.181.794 Set. 20 352.803 19,29
Pensións contributivas SS - Set. 20 9.765.352 Set. 20 5.053 0,05
Pensións percibidas por mulleres - Set. 20 5.073.367 Set. 20 23.059 0,46