Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Dec. 20 19.048.433 Dec. 20 -360.105 -1,86
Treballadores afiliades - Dec. 20 8.884.715 Dec. 20 -175.330 -1,94
Atur registrat - Dec. 20 3.888.137 Dec. 20 724.532 22,90
Treballadores en atur - Dec. 20 2.225.121 Dec. 20 389.912 21,25
Pensions contributives SS - Dec. 20 9.809.019 Dec. 20 7.640 0,08
Pensions percebudes per dones - Dec. 20 5.102.499 Dec. 20 25.692 0,51