Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i MigracionsPágina principal. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions

Gabinet de Comunicació

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Jul. 20 18.785.554 Jul. 20 -747.657 -3,83
Treballadores afiliades - Jul. 20 8.659.340 Jul. 20 -347.584 -3,86
Atur registrat - Jul. 20 3.773.034 Jul. 20 761.601 25,29
Treballadores en atur - Jul. 20 2.177.586 Jul. 20 382.640 21,32
Pensions contributives SS - Jul. 20 9.767.050 Jul. 20 21.929 0,23
Pensions percebudes per dones - Jul. 20 5.071.239 Jul. 20 31.886 0,63